วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER

กศน.ตำบลท่าค้อ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer)ตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59726867_2439733672718044_7113859524703813632_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGiNsS47I7UPMlS0A_wRWdqb_5XWUi7rlvypDUvBc_-nflDx-zNl-8zZkfmUtN6rez3S6u-neYWKEk1W2aVKtvgQdgm94EGD7s9ZC_w-Rb76w&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=36ff643bec339d02d9a08dc249400e64&oe=5D97BE31

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59971651_2439733382718073_7582736891045216256_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeFVkXnnoUA8M4MpuymCBnHu6bLhWG_s64vn4IIQOyP7q1nl4OoFS8o6TqphvUZkElF36ZA2WDV9bnOC9xiDN_tOMahDapQd4k7N8Fn4e2CKyw&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=325ec9e5a985107dedec8a53573da658&oe=5D55A19F


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น