วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าค้อ

กศน.ตำบลท่าค้อ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อบต.ท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม