วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าค้อ

กศน.ตำบลท่าค้อ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อบต.ท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรการค้าออนไลน์ Digital Literacy

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์ Digital Literacy

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59688488_2439715082719903_1240238632116158464_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQm8kIIJ1ZVZJCAj6eh4kstij7iZaBlhNdFmpCa_KAxToug82lMCxU7uf7XzUxRoIqo&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=d037f9d3c1e7b52056aaa071a4610196&oe=5D9F1DF5

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59554254_2439714896053255_2961335085363625984_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmSWSaLd2ycXNGLz2qI6YTUmxOWcSZU7qmzVQ_NdTEsRmMpnq9KHrza677gawTMMrM&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=96f259ee93bd7042580261e8c0540fb1&oe=5D57B5EF

โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER

กศน.ตำบลท่าค้อ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer)ตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59726867_2439733672718044_7113859524703813632_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGiNsS47I7UPMlS0A_wRWdqb_5XWUi7rlvypDUvBc_-nflDx-zNl-8zZkfmUtN6rez3S6u-neYWKEk1W2aVKtvgQdgm94EGD7s9ZC_w-Rb76w&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=36ff643bec339d02d9a08dc249400e64&oe=5D97BE31

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59971651_2439733382718073_7582736891045216256_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeFVkXnnoUA8M4MpuymCBnHu6bLhWG_s64vn4IIQOyP7q1nl4OoFS8o6TqphvUZkElF36ZA2WDV9bnOC9xiDN_tOMahDapQd4k7N8Fn4e2CKyw&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=325ec9e5a985107dedec8a53573da658&oe=5D55A19F


วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุด อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บรรณสัญจร