วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรการค้าออนไลน์ Digital Literacy

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์ Digital Literacy

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59688488_2439715082719903_1240238632116158464_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQm8kIIJ1ZVZJCAj6eh4kstij7iZaBlhNdFmpCa_KAxToug82lMCxU7uf7XzUxRoIqo&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=d037f9d3c1e7b52056aaa071a4610196&oe=5D9F1DF5

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59554254_2439714896053255_2961335085363625984_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmSWSaLd2ycXNGLz2qI6YTUmxOWcSZU7qmzVQ_NdTEsRmMpnq9KHrza677gawTMMrM&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=96f259ee93bd7042580261e8c0540fb1&oe=5D57B5EF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น